HISTORIA KOŁA

Początki współczesnego myślistwa wojskowego w rejonie Biskupca sięgają roku 1958, kiedy to grupa 6 myśliwych wojskowych postanowiła założyć koło łowieckie. W roku tym, na pierwszym walnym zebraniu przyjęto nazwę Wojskowe Koło Łowieckie Dzik, zatwierdzono statut koła oraz wystąpiono z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu łowieckiego. Wkrótce koło zawarło 10-letnią umowę na dzierżawę obwodu nr 122 (w znacznej części pokrywał się z granicami dzierżawionego obecnie obwodu nr 174). W 1960r, na mocy decyzji WRŁ Olsztynie, koło Dzik połączyło się z większym kołem miejscowym Czajka , przyjmując jego nazwę. W kilka lat później, w wyniku wzrostu liczby członków koło Czajka zostało podzielone na dwie części. Myśliwi wojskowi wraz z częścią myśliwych cywilnych z rejonu Bisztynka i Reszla otrzymali obwody nr 109, 111 i 122, tworząc Koło łowieckie Sokół .

Historia dotycząca bezpośrednio naszego koła zaczyna się W 1968r, kiedy to wojskowi członkowie koła SOKÓŁ postanowili opuścić jego szeregi. Walne Zgromadzenie tych członków odbyło się w dniu 3.03.1968r (dzień ten uznajemy za datę powstania koła), w obecności Łowczego Rejonowego, kol. Wiarusa Henryka. Na zgromadzeniu tym, na wniosek kol. Józefa Koreckiego, nowo tworzonemu kołu postanowiono nadać nazwę:

Wojskowe Koło Łowieckie ROSOMAK

oraz powołano Komitet Założycielski, celem opracowania Statutu Koła i załatwiania wszystkich spraw organizacyjnych.

W skład Komitetu weszli koledzy:

Po zakończeniu prac Komitetu, w dniu 16.03.1969r odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koła, na którym uchwalono Statut oraz dokonano wyboru pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pierwszej i kolejnych kadencji